google-site-verification: google9e2ca32d901fdd28.html

Bokningsregler

Boknings- och avbokningsregler

Definitioner m.m

 1. Beställaren är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för evenemanget.
 2. Äventyr & Tång är det bolag som ska utföra evenemanget.
 3. Om ej annat avtalas skall denna bilaga gälla som villkor.


Uppgifter från beställaren

 1. Uppgifter om antal deltagare måste lämnas vid beställningen.
 2. Innan avfärd måste en komplett (namn, kontaktperson) gästlista bifogas.
 3. Det är viktigt att beställaren förstår att det under inga omständigheter kan bli aktuellt med fler gäster än max tillåtna.


Bokning

 1. Bokning sker antingen muntligt eller via mail och är bindande.


 1. Betalning sker till SEB konto: clearingnr 5191, kontonr 10 012 13 eller BankGiro 5025-4382.


Avbokning / Ombokning

Hummersafari och havsfisketurer

Då dessa turer endast bedrivs under en kort period och kunden oftast bokar denna aktivitet lång tid innan är vi tvungna att ha längre avtalstider på avbokning / ombokning då det är svårt att få ersättare för dessa aktiviteter på kort tid.

 1. Vid avbokning senare än 30 dagar innan planerat evenemang utgår en avgift om 400 kr per deltagare.
 2. Vid avbokning senare än 14 dagar innan planerat evenemang skall hela priset ersättas.
 3. Vid ombokning senare än 30 dagar innan planerat evenemang utgår en avgift om 200 kr per deltagare.
 4. Vid ombokning senare än 14 dagar innan planerat evenemang utgår en avgift om 500 kr per deltagare.

Övriga aktiviteter

 1. Om avbokning sker senare än 4 dygn innan planerat evenemang, skall beställaren ersätta Äventyr & Tång med 50% av priset för evenemanget.
 2. Om avbokning sker senare än två dygn innan evenemanget skall hela priset ersättas.


Pris

 1. Priset gäller avtalat evenemang med avseende på körtid och ställtider (tid i hamn etc.). Om evenemanget av olika anledningar orsakade av beställaren försenas eller ändras, gäller de standardpriser per timme enligt prislista.


Betalningsvillkor

 1. 10 dagar, enligt faktura eller full betalning kontant vid leverans av evenemanget.
 2. Vid betalningsförsening gäller hotellens branschstandard SHR.

Dåligt väder

 1. Dåligt väder är endast när det är för mycket vind. Äventyr & Tång äger exklusivt rätten att ställa in alternativt flytta ett evenemang vid för mycket vind.Force Majeur

 1. Samtliga anledningar utom Äventyr & Tångs kontroll ger Äventyr & Tång rätt att häva avtalet. Vid problem där orsaken är Äventyr & Tångs ansvar (t.ex maskinhaveri) återbetalar Äventyr & Tång den del av köpeskillingen som relaterar till vårt avtal (dvs vi ersätter ej tredje part).